Ventilatsiooni projekt

Ventilatsiooni projekt

Eramule, korterelamule või tööstushoonele.

Ventilatsiooni projekt on vajalik, et tagada hoones kvaliteetne sisekliima ja ehitada välja kõigile nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem.

Ventilatsiooniseadmed ja kasutatavad komponendid peavad olema valmistatud/ testitud tehases ning vastama kehtivatele normidele.
Hooldust vajavad komponendid peavad olema lihtsasti juurdepääsetavad ja hooldatavad. Kõik ventilastiooniseadmed peavad vastama mürataseme nõuetele ja seda tuleb kontrollida. Vajadusel lisada mürasummuteid või vibroisolaatoreid.
 
Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

jjjjjj

Ventilatsioonisüsteemid

Küttesüsteemid
Jahutussüsteemid
Energiaarvutused

VENTILATSIOONI PROJEKT, VENTILATSIOONI PROJEKTEERIMINE, VENT PROJEKT, MAJAPROJEKTID.EE
Küttesüsteemi projekt - majaprojektid.ee-min

Põhiprojektis esitatavad dokumendid:

  • Ventilatsioonisüsteemi joonised
  • Seadmete võimsused ja paiknemine
  • Tuleohutuse osa
  • Seletuskiri
  • Materjalide spetsifikatsioonid
  • Kasutusjuhendid

Hinnapakkumise saamiseks palun esitage ehitise arhitektuursed plaanid/ vaated/ lõiked. Võimalusel digitaalsel kujul (dwg, pdf)

Ventilatsiooni projekti tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu projekti koostamisega.