Vee ja kanalisatsiooni projekt

Vee ja kanalisatsiooni projekt

Eramule, korterelamule või tööstushoonele.

Vee ja kanalisatsiooni projekt on üks oluline ehitusprojekti osa, mille koostamisel saame Teid aidata. Hangime kohalikult vee-ettevõttelt veetrassi surve, vee ja kanalisatsioonitrasside liitumiskõrgused. Ja hiljem kooskõlastame valmis projekti kohalikus omavalitsuses.

Tiheasustusega piirkonnas liidetakse hoone vee- ja kanalisatsioonitorustik kohalikku vee- ja kanalisatsioonivõrku. Võrguga liitumisel tuleb tasuda liitumismaks ning sellele lisaks tarbitud vee eest näitude alusel. Kanalisatsioonitorude paigaldamine liitumispunktini kuulub üldjuhul torutööde ettevõtte tööde hulka.

Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud nõuetele ja normidele mis on esitatud “Ehitusprojektile

Veevarustus

Veemõõdusõlmed
Kanalisatsioon
Drenaažitorustikud
Vee ja kanalisatsiooni projekt - majaprojektid.ee
Küttesüsteemi projekt - majaprojektid.ee-min

Tehnosüsteemi projektis esitatavad dokumendid:

  • Vee ja kanalisatsioonitorustiku joonised
  • Väliskanalisatsioon
  • Reovee kollektorid
  • Veeseadmed
  • Seletuskiri
  • Materjalide spetsifikatsioonid
  • Kasutusjuhendid

Hinnapakkumise saamiseks palun esitage ehitise arhitektuursed plaanid/ vaated/ lõiked. Võimalusel digitaalsel kujul (dwg, pdf)

Vee ja kanalisatsiooni projekti tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu projekti koostamisega.