TEENUSED

Arhitektuurne projekteerimine:

 • Peaprojekteerimine ja projektijuhtimine
 • Eramu projekteerimine
 • Paariselamute ja kortermajade projekteerimine
 • Rekonstrueerimis- ja laiendusprojektid
 • Detailplaneeringute koostamine
 • Ehitusloa taotlemine
 • Projekteerimisalased konsultatsioonid

Tehnosüsteemide projekteerimine:

 • Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine
 • Kütte ja ventilatsiooni projekteerimine
 • Elektrisüsteemide projekteerimine

 Ehituskonstruktsioonide projekteerimine:

 • Konstruktsioonide projekteerimine
 • Tehniline nõustamine
 • Ehitusprojektide ekspertiis

Teede ja parklate projekteerimine:

 • Teede projekteerimine
 • Parklate ja platside projekteerimine
 • Kinnistu juurdepääsuteede lahendamine
 • Projektide ja rajatiste ekspertiis

Auditid:

 • Energiaaudit
 • Ehitise audit
 • Eriosade audit