Teede ja parklate projektid

Teede ja parklate projektid

Eramule, korteriühistule või tööstushoonele.

Tegeleme teede ja parklate projekteerimisega. (kergliikusteed, parklad ja platsi) Lisaks korraldame ka tehnosüsteemid: tänavavalgustus, küttetrassid, elekter ja sidetrassid. Koostame ka ajutiste parklate ja platside projekte.

Taotleme kõik vajalikud projekteerimistingimused ja kooskõlastused kohalikust omavalitsusest/ Transpordiametist.

jjjjjj

Kergliiklusteede projektid

Teede projektid
Parklate projektid
Maastikuarhitektuursed lahendused

Teede ja parklate projektid
elektri projekt - majaprojektid.ee

Põhiprojektis esitatavad dokumendid:

  • Joonised ja skeemid
  • Tehnosüsteemid
  • Välisvalgustus
  • Seletuskiri
  • Materjalide spetsifikatsioonid

Hinnapakkumise saamiseks palun esitage ehitise arhitektuursed plaanid/ vaated/ lõiked. Võimalusel digitaalsel kujul (dwg, pdf)

Teede ja parklate projekti tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu projekti koostamisega.

Add Your Heading Text Here