Maja projektid

Maja projektid

Projekteerime maja eskiisprojekte, eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte.

Maja ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, tehnilistest joonistest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest (jooniseid, skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded jne). Lisaks sisaldab maja ehitusprojekt ehitusloa ja kasutusloa taotlemiseks vajalikke tehnilisi andmeid.

Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud ehitusprojekti nõuetele ja normidele.

Hoonete arhitektuursed projektid:

Hästi läbimõeldud ja energiasäästlikud ehitusprojektid.

Hästi läbimõeldud kodu ehitamiseks on vaja kvaliteetset ehitusprojekti. Oma uue kodu planeerimisel tuleks läbi mõelda hoone välisilme ja stiil, ruumide suurus ja paiknemine, maja paiknemine krundil jne. Oleme Teile abiks projekti kõigis staadiumites.

maja projekt

Projekteerimine

Koostöös Teiega planeerime ja koostame maja projekti. Lisaks taotleme kohalikust omavalitsusest projekteerimistingimused ja ehitusloa.

Elektri projekt - majaprojektid.ee

Tehnosüsteemid

Projekteerimine maja kõik tehnosüsteemid (elektrisüsteemi, küttesüsteemi, ventilatsioonisüsteemi, vee ja kanalisatsiooni)

Maja projekti tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu unistuste kodu projektiga.