eramu projekt, maja projektid, arhitektuurne projekteerimine, projekteerimine

MAJA PROJEKTID

 

Maja ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, tehnilistest joonistest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest (jooniseid, skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded jne). Lisaks sisaldab maja ehitusprojekt ehitusloa ja kasutusloa taotlemiseks vajalikke tehnilisi andmeid.

Projekteerime maja eskiisprojekte, eelprojekte, põhiprojekte ja tööprojekte.

Hoonete arhitektuursed projektid:

  • Eramu projektid
  • Paarismaja projektid
  • Korterelamu projektid
  • Büroohoonete projektid
  • Tööstushoonete projektid