Küttesüsteemi projekt

Küttesüsteemi projekt

Eramule, korterelamule või tööstushoonele.

Ehitusprojektis peab olema tuleohutusosa, seda kontrollivad Päästeameti
ametnikud.

Maja küttesüsteemi valimine on omanikule üks tähtsamaid ülesandeid, sest hiljem on seda keeruline muuta. Küttekulud moodustavad väga suure osa eluasemekuludest ja seepärast tasub olla tähelepanelik nii seadmete valimisel, kui ka nende ekspluatatsioonikulude osas.

Eramute küttesüsteemid:

Maaküte

Maaküte, õhk-õhk soojuspumbad, õhk vesi soojuspumbad

Ahjud - kaminad

Puude,turbaga, hakkepuidu või puidugraanulitega toimiv keskküte

Kaugküte

Õlikeskküte,
maagaasi küte

Elektriküte

Elektriküte
otsene või salvestav

Küttesüsteemi projekt - majaprojektid.ee
Küttesüsteemi projekt - majaprojektid.ee-min

Küttesüsteemi projektis esitatakse:

  • Kütteruumi asukoht hoones
  • Kütteseadmete ja asukoht ja arv
  • Kütteseadme võimsus kW
  • Küttematerjali liik
  • Kütuse kogus hoikohas
  • Kirjeldus kütteseadme, korstna ja puhastusluukide ehituslikest tuleohutuspõhimõtetest, ohutuskujadest
  • Katlaruumi vajalik paiskpinna arvutus/suurus
  • Kirjeldus juurdepääsust korstna teenindamiseks
  • nõuete loetelu, mille kohaselt projekteeritakse ning tagatakse küttesüsteemi ohutus

Küttesüsteemidele esitatavatest nõuetest saab pikemalt lugeda Päästeameti kodulehelt.

Küttesüsteemi projekti tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu projekti koostamisega.