Kortermaja renoveerimine

Kortermaja renoveerimine

Kortermaja renoveerimine - palju võimalusi energia säästmiseks.

Korterelamu välispiirete soojustamine aitab parandada ruumide
sisekliimat ja annab võimaluse vähendada küttekulusid, sest

väheneb hoones tarbitava energia hulk. Soojuskadusid läbi hoone välispiirete saab oluliselt vähendada ja hoonete energiatõhusust saab tõsta kasutades kaasaegseid soojusisolatsioonilahendusi. Välispiirete (sokkel, seinad, katus, kelder) komplekssel soojustamisel võib hoone kütteenergiakulu vähendada isegi 70 %. Korterelamule väljastatakse ka energiamärgis.

 

Korterelamu renoveerimistoetusest saab lugeda Kredexi kodulehelt.

Terviklikul rekonstrueerimisel teostatakse järgnevad tööd:

Katuse ja fassaadi soojustamine

Ventilatsioonisüsteemi renoveerimine

Akende ja uste vahetamine

Küttesüsteemi renoveerimine

kortermaja renoveerimine - majaprojektid.ee
Küttesüsteemi projekt - majaprojektid.ee-min

Esitatavad dokumendid:

  • Välispiirete rekonstrueerimise projekt
  • Kütte- ja  ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projekt
  • Veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti
  • Energiamärgis

Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.

Renoveerimisprojekti tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu projekti koostamisega.

Add Your Heading Text Here