Elektriprojekt

Elektriprojekt

Eramule, korterelamule või tööstushoonele.

Elektritööde alustamiseks eramus on vajalik korralik elektriprojekt. Projekteerimisel arvestame omaniku soovidega ja nõustame parima lõpptulemuse saavutamiseks. Valminud projekt antakse tellijale üle nõuetele vastava dokumentatsiooni kogumina ja on aluseks elektritöid teostavale ettevõttele.

Valminud projekt vastab kõigile kehtestatud nõuetele ja normidele, ning “Elektriohutusseadusele

Elektrivarustus

Valgustus, pistikud, elektrijaotussüsteemid

Nõrkvoolupaigaldised

Arvutivõrgud, andmeside, telefon, helisüsteem ja TV.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse projekteerimine

Automaatika

Automaatika, piksekaitse, elektriküte

Elektriprojekt - majaprojektid.ee
elektri projekt - majaprojektid.ee

Põhiprojektis esitatavad dokumendid:

  • Elektrijaotuskeskuse joonised
  • Elektripaigaldise plaanid (pistikud, valgustid jne)
  • Seletuskiri
  • Materjalide spetsifikatsioonid
  • Kasutusjuhendid

Hinnapakkumise saamiseks palun esitage ehitise arhitektuursed plaanid/ vaated/ lõiked. Võimalusel digitaalsel kujul (dwg, pdf)

Elektriprojekti tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu projekti koostamisega.