Ehitusaudit

Ehitusaudit

Eramule, korterelamule või tööstushoonele.

Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele. Ehitise auditi eesmärk on hinnata hoone vastavust kasutusloa taotlemiseks. Kasutusluba on võimalik taodelda kohalikust omavalitsusest ja see tõestab, et hoone on ehitatud nõuetekohaselt ja on ohutu kasutada. Audit tuleks teostada, kui on omavoliliselt püstitatud ehitis või laiendatud seda.

Ehitusaudit vastab kõigile kehtestatud nõuetele ja normidele, ning “Ehitise auditi tegemise korrale

Ehitise audit hõlmab järgmisi meetodeid:

Visuaalne kontroll

Kontrollitakse kas ehitis vastab selle ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja on tehniliselt korras

Dokumentatsiooni kontroll

Kontrollitakse kas ehitise dokumentatsioon on nõuetekohane ja olemas.

Kasutuskontroll

Kontrollitakse, kas ehitise kasutamine ettenähtud otstarbel ja viisil on ohutu.

Mõõtmised ja uuringud

Lisaks teostatakse mõõtmisi ja uuringuid ja mille abil tehakse kindlaks, kas ehitis ja selle osad vastavad esitatud nõuetele.

Ehitusaudit-majaprojektid.ee
Küttesüsteemi projekt - majaprojektid.ee-min

Lisaks ehitusauditile pakume :

  • Ehitusalast konsultatsiooni
  • Geodeetilisi uuringuid
  • Geoloogilisi uuringuid
  • Dendroloogilisi uuringuid
  • Hoonete mõõdistamist

Hinnapakkumise saamiseks palun esitage ehitise arhitektuursed plaanid/ vaated/ lõiked. Võimalusel digitaalsel kujul (dwg, pdf)

Ehitusauditi tellimine

Võta meiega ühendust ja alustame Sinu auditi koostamisega.