Maja projektid

Eramute ja abihoonete projektid

Mõõdistusest ehitusloani

Targa maja projektid

Teede ja tehnovõrkude projektid

Lisaks: Detailplaneeringud

Haljastusprojektid

Maja projektid - ideest teostuseni!

Hästi läbimõeldud ja energiasäästlikud ehitusprojektid.

Maja projekti planeerimisel tuleb omanikul esmalt valida koos arhitektiga hoone ehitusmaterjal, kuju ja krundil sobiv asukoht. Nende andmete põhjal koostab projekteerija hoone joonised. Lisaks tuleb valida maja küttesüsteem, elektrisüsteem, vee sisse- ja väljavool, ning valida ventilatsioonisüsteem. Peale valiku tegemist koostab projekteerija tehnoseadmete projekti, ning kooskõlastab selle kohaliku omavalitsusega. Ehitustegevusega alustamiseks taodeldakse ehitusluba ja esitatakse kooskõlastamiseks ehitusprojekt. 

majaprojektid

Teenused

Oleme peamiselt keskendunud elamute ja abihoonete projekteerimisele. Lisaks pakume küttesüsteemide, ventilatsioonisüsteemide veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasivarustuse projekteerimist.

 

Arhitektuursed projektid

Pakume arhitektuurset projekteerimist eramutele, paariselamutele ja abihoonetele.

Konstruktsioonide projektid

* Raudbetoonkonstruktsioonid
* Teraskonstruktsioonid
* Kivikonstruktsioonid
* Puitkonstruktsioonide
Piirdekonstruktsioonid

Tehnosüsteemide projektid

* Elektriprojektid
* Küttesüsteemi projektid
* Vee ja kanalisatsiooni projektid
* Ventilatsioooni projektid

Teede ja parklate projektid

* Teede projektid
* Kergliiklusteede projektid
* Parklate projektid
* Maastikuarhitekstuursed lahendused

Projektijuhtimine

Projekteerimise projektijuht koordineerib kõikide ehitusprojekti osaliste (arhitekt, eriosade projekteerija, konstruktor) tööd, esindades tellija huve.

Ehitusaudit

Ehitusauditi käigus kontrollitakse ehitise vastavust ehitusprojektile ja ehitusseadustikule. Ehitusaudit sisaldab visuaalset kontrolli, kasutuskontrolli ja dokumentatsiooni kontrolli.
Võta ühendust ja alustame Sinu maja projektiga

Esmane konsultatsioon on tasuta.