Maja projektid

Hoonete | Tehnovõrkude | Teede projektid

Maja projektid - ideest teostuseni!

Hästi läbimõeldud ja energiasäästlikud ehitusprojektid.

Maja projekti planeerimisel tuleb omanikul esmalt valida koos arhitektiga hoone ehitusmaterjal, kuju ja krundil sobiv asukoht. Nende andmete põhjal koostab projekteerija hoone joonised. Lisaks tuleb valida maja küttesüsteem, elektrisüsteem, vee sisse- ja väljavool, ning valida ventilatsioonisüsteem. Peale valiku tegemist koostab projekteerija tehnoseadmete projekti, ning kooskõlastab selle kohaliku omavalitsusega. Ehitustegevusega alustamiseks taodeldakse ehitusluba ja esitatakse kooskõlastamiseks ehitusprojekt. 

Võta ühendust:

majaprojektid

Teenused

Oleme peamiselt keskendunud elamute (eramajad, ridaelamud, kortermajad), büroo ja tootmishoonete projekteerimisele. Lisaks pakume küttesüsteemide, ventilatsioonisüsteemide veevarustuse ja kanalisatsiooni ning gaasivarustuse projekteerimist.

 

Arhitektuursed projektid

Pakume arhitektuurset projekteerimist eramute, paariselamute, korterelamute, ühiskondlike hoonete, ärihoonete ja büroohoonetele.

Konstruktsioonide projektid

* Raudbetoonkonstruktsioonid
* Teraskonstruktsioonid
* Kivikonstruktsioonid
* Puitkonstruktsioonide
Piirdekonstruktsioonid

Tehnosüsteemide projektid

* Elektriprojektid
* Küttesüsteemi projektid
* Vee ja kanalisatsiooni projektid
* Ventilatsioooni projektid

Teede ja parklate projektid

* Teede projektid
* Kergliiklusteede projektid
* Parklate projektid
* Maastikuarhitekstuursed lahendused

Kortermaja renoveerimine

* Fassaadi rekonstrueerimise projektid
* Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi projekti
* Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti
* Energiamärgise koostamine

Ehitusaudit

Ehitusauditi käigus kontrollitakse ehitise vastavust ehitusprojektile ja ehitusseadustikule. Ehitusaudit sisaldab visuaalset kontrolli, kasutuskontrolli ja dokumentatsiooni kontrolli.
Võta ühendust ja alustame Sinu maja projektiga

Esmane konsultatsioon on tasuta.